fbpx

Overgang fra PFD-fakturaer til eFaktura i Peppol BIS/EHF

Illustration of Invoices from PDF to eInvoice

Eye-share gjør hele tiden forbedringer i våre løsninger for å møte kundens forventninger, samtidig som vi også må forholde oss til nye retningslinjer og krav. En sentral utfordring våre kunder opplever, er overgangen fra å motta tradisjonelle PDF-fakturaer til å motta e-fakturaer. Formatet er under endring, og Peppol BIS 3.0/EHF har nye retningslinjer, som fraråder slik praksis fremover.

Selv om noen leverandører fremdeles sender deg PDF-faktura dersom du spesifikt ber om det, vil nok de aller fleste oppleve liten villighet fra leverndørens side fremover, da dette formatet nå er i ferd med å fases ut.

Utfordringen med PDF-vedlegg i Peppol BIS/EHF-fakturaer

Da Peppol BIS 3.0, som er det samme som EHF(Elektronisk Handelsformat) i Norge, ble utviklet for noen år siden, ble det gjort en endring slik at fakturavedlegget ikke lenger skulle håndteres som en faktura. I praksis så vi likevel at de aller fleste norske, og også en del av de utenlandske leverandørene, fortsatte å sende inn PDF-fakturaer som vedlegg i Peppol BIS-fakturaen sin. Dette er en praksis som har tjent som en nyttig bro mellom gammel og ny faktureringsmetode. Grunnen til at leverandørene fortsetter å sende ved PDF-vedlegg, er fordi spesifikasjonen har vært vanskelig å følge. Leverandørenes fakturasystemer har ikke klart å legge ut de rette dataene i de riktige feltene, og da blir det mer nyttig å legge ved en PDF-faktura i tillegg.

eye-share Workflows respons på endringen

For å imøtekomme denne utfordringen, jobber vi med å gjøre eFakturavisningen i eye-share Workflow så informativ og brukervennlig som mulig, slik at overgangen fra PDF-faktura til eFaktura, blir så sømløs som mulig for våre brukere.  Vi har ikke det spesifikke tidspunktet for når disse forbedringene vil være tilgjengelige i eye-share Workflow, men er likevel engasjerte i å holde våre brukere oppdatert.


Hva sier formatspesifikasjonen?

I de tekniske detaljene understreker Peppol BIS formatspesifikasjonen slik:

6.2.10. Binære objekter
Binære objekter kan brukes til å beskrive filer som overføres sammen med fakturaen. Vedleggsfunksjonaliteten er ikke ment for å inkludere en kopi av fakturaen i et bildeformat (slik som PDF). Ved å legge ved en fakturakopi brytes spesifikasjonen.

Dette punktet bekrefter viktigheten av den retningen eye-share Workflow nå tar ved å optimalisere visning og behandling av eFakturaer direkte, uten behov for PDF-vedlegg.

Endring i eye-share Workflow

Som følge av at det som er beskrevet over, blir det nå mer og mer informasjon matet inn i Peppol BIS-filene, som gjør at flere leverandører dropper å sende med PDF-vedlegg av fakturaen fremover. I eye-share workflow vil vi legge til rette for å vise så mange felter som mulig fra eFakturaen i HTML-visningen.

Fremtiden for fakturabehandling

Mens vi navigerer oss gjennom denne overgangsperioden, er det klart at effektiv fakturabehandling krever både tilpasning og forbedring av systemer for å møte nye standarder. For de som ønsker å dykke dypere inn i detaljene rundt Peppol BIS-formatet, finner du mer informasjon i sideblokken.

Les mer om følgende emner:

Del på: