fbpx

Program Lederforum 2022

I forbindelse med vårt årlige Brukerforum har vi nå etablert en ny arena for ledere, der vi ønsker å komme sammen med våre kunder for å diskutere og dele erfaringer på tvers av bransjer. For Eye-share er det viktig å dele kunnskap og se nye muligheter for bruk av vår smarte programvare på alle nivå.

Målgruppe
Målgruppen for dette programmet er innkjøps- og økonomidirektører og ledere som ikke benytter eye-share programvaren operativt i det daglige, men som er opptatt av å effektivisere og automatisere økonomiprosessene i selskapet på et overordnet og strategisk nivå.

Har du lyst å delta?
Lederforumet har et begrenset antall plasser, men ta gjene kontakt med Eye-share ved CEO torhill.falnes@eye-share.no om du har lyst til å delta.

Rom: Sikorsky & Agusta

Program for eye-share Lederforum torsdag 24. november 

14:00 – 14:30 Registrering, kaffe og servering

14:30 – 14:40 Velkommen
Presentasjon av eye-share Lederforum og deltakerne 
Torhill Gysland Falnes, CEO, Eye-share

14:40 – 15:15 Kostnadsbesparelser og kostnadskontroll
Hvordan finne flaskehalsene i din godkjenningsprosess? Benchmark: Hvilket nivå bør du ligge på og hvem kan du sammenligne deg med?
Liv Gilje-Sørnes, Senior Advisor, Eye-share

15:15 – 15:50 Hvordan oppnå innovasjon?
Kort om hva trendene sier om Purchase-to-Pay prosessene. Innsikt og mulighetsbilde.
Torhill Gysland Falnes, CEO og Liv Gilje-Sørnes, Senior Advisor, Eye-share

15:50 – 16:30 Datadrevne beslutninger
Hvordan kan analyser og fakta vise oss veien til bedre beslutninger? Hva er målet for en effektiv prosess? Hva skal til for å tenke utenfor boksen?
Torhill Gysland Falnes, CEO og Liv Gilje-Sørnes, Senior Advisor, Eye-share

Del på: